www.horsespribula.com
Slovenský   Slovenský English   English Deutch   Deutch

ciara

Ustajnenie a výcvik koní

 

JAZDECKÝ KLUB PRIBULA PREŠOV ponúka možnosť :


 
1. USTAJNENIE KOŇA ( mesačný poplatok = 200 eur )
 - zahŕňa - podstieľka ( pilina, slama )
             - krmivo ( ovos, lúčne seno )  
 - možnosť pieskovo-trávnatého výbehu 


             
 2. USTAJNENIE A VÝCVIK KOŇA 
- ustajnenie,viď vyššie uvedené = 200 eur  
- výcvik koňa závisí od stupňa výcviku koňa: 


A. Základný výcvik = 120 eur
- zahŕňa : 3x do týždňa - práca na jazdiarni
               3x do týž. - kondičná jazda v teréne, prechádzka
               1x do týž. - výbeh


B. Špecializovaný výcvik športového koňa = 200 eur
- zahŕňa : 4x do týž. - práca na jazdiarni ( drezúrna a skoková práca )
               2x do týž. - kondičná jazda v teréne, prechádzka
               1x do týž. - výbeh
- skoková práca závisí od veku koňa, stupňa výcviku koňa a reálnych požiadaviek majiteľa koňa
- nezahŕňa transport koňa na súťaže a štartovné, ktoré je nutné zaplatiť pri účasti koňa na jazdeckom podujatí.