www.horsespribula.com
Slovenský   Slovenský English   English Deutch   Deutch

ciara

Jarná cena Hippoclubu Liptovská Sielnica 26.-27.4.2014

NEW COMER

100 cm - 0 tr.body / 9.miesto

110 cm - 8 tr.body

BABILON D.

120 cm - 4 tr.body

ABE K.M.

130 cm - 4. tr.bodyspäť

Preprava koní špeciálnym prepravníkom - NA PREDAJ!

Ustajnenie a výcvik koníPreprava koní Výcvik koní


Prenájom prekážkového materiálu

Mapa

mapa

Jazdecký klub Pribula Prešov JK Reitgroup Pribula Prešov

Letisko Košice Letisko Košice